Kukua na kuenea kwa kiswahili

Posted on: 5/3/2012 8:05:27 AM  Posted By: Kantaro  Membership Level: Bronze  Total Points: 8      

Chimbuko la kiswahili katika kanda ya afrika mashariki


Responses


715826879
Membership Level: Silver    Total Points: 185
Bw, Kataro.Swala ili ni bana sana kwa kuelezea. Kwanza piga dharubini neno kiswahili lilitokana na nini.Nadharia tete tatu muhimu zinazoelezea chimbuko la lugha ya kiswahili. Baadaye tutaangalia visababishona visingiti vya ueneaji wa lugha ya kiswahili nchini kenya, Uganda na Tanzania.Kwa mabana, angalia ushahidi ulitolewa na unathibitika hadi leo.
04 May 2012 @ 05:59


Post Reply/Response

Please use proper grammar, spelling and post only family friendly comments.

Next: Revision of degree choices
Previous: How do you reward in Kenyaplex?
Return to Discussion Forum

More Topics


Revision of degree choices
Actuarial Science in Kisii University College
Public Youth Polytechnics in West Pokot County
Public Youth Polytechnics in Wajir County
Public Youth Polytechnics in Vihiga County